Middle React Native Razvojne Testova

React Native

React NativeOvaj middle react native razvojne testova dostupan je na KillerCoder.io, pruža način provjere jesu li programeri vješti u React Native. Trajanje ovog testa je 60 minute i sadrži 16 pitanja.

Trajanje
60 minuta

Broj pitanja
16 pitanja


Kreirajte KillerCoder račun!

Spremni za početak?

Kreirajte račun sada

Kreirajte KillerCoder račun