Senior C Sharp Razvojne Testovi

C#

C#Ovaj senior c sharp razvojne testovi dostupan je na KillerCoder.io, pruža način provjere jesu li programeri vješti u C#. Trajanje ovog testa je 33 minute i sadrži 60 pitanja.

Trajanje
33 minuta

Broj pitanja
60 pitanja


Kreirajte KillerCoder račun!

Spremni za početak?

Kreirajte račun sada

Kreirajte KillerCoder račun