Senior Php Razvojne Testova

PHP

PHPOvaj senior php razvojne testova dostupan je na KillerCoder.io, pruža način provjere jesu li programeri vješti u PHP. Trajanje ovog testa je 45 minute i sadrži 31 pitanja.

Trajanje
45 minuta

Broj pitanja
31 pitanja


Kreirajte KillerCoder račun!

Spremni za početak?

Kreirajte račun sada

Kreirajte KillerCoder račun