Senior Android Java Programski Testovi

Android

AndroidОвој senior android java programski testovi е достапен на KillerCoder.io, тој обезбедува начин да се тестира дали програмерите се квалификувани во Android. Времетраењето на овој тест е 55 минути и содржи прашања за 45.

Времетраење
55 минути

Број на прашања
45 прашања


Создадете сметка на KillerCoder!

Подготвени да започнете?

Креирај сметка сега

Создадете сметка на KillerCoder