Karakteristiki

Нашата платформа за тестирање е лесна околина што ги нуди сите функционалности потребни за да се гарантира едноставна и доверлива сметка за перформансите на вашите кандидати.

 • Извештаи и статистики
 • Откривање на плагијат
 • Менаџер на сметки
 • Управување со повеќе организации
 • Изградете свои тестови
 • Автоматско бодување
 • Рачно постигнување
 • MCQ прашања
 • Прашања за завршување на казната
 • Овозможува отворени прашања
 • Дневник на активности
 • Дозволува поставување датотеки