Publika

Вработувањето во областа на технологијата е за вистинската личност која ќе ви помогне да ја развивате вашата компанија. Без разлика дали барате тимска екипа или додавате на постоечки тим, стекнувањето увид на нивото на кодирање на вашите кандидати и меките вештини е клучно за да го направите вистинскиот избор.
Зголемете ја вашата ефикасност и проверете дали само интервјуирате квалификувани кандидати чија вештина одговара на позицијата што сакате да ја пополните. Заштеда на вас, и оние што учествуваат во процесот на регрутирање, драгоцено време.